Familie Bedrijf.

Het voegersvak ging in vroegere dagen over van vader op zoon. Zo ook hier. De firma Goedhart is opgericht in 1970 door W.F.J. Goedhart en heeft zich vanaf het begin gespecialiseerd in gevelrestauratie, knip- en snijwerk en herstel van oud metselwerk. In 1992 is het bedrijf voortgezet door diens zoon en huidig directeur, W.J. Goedhart. Inmiddels heeft zich ook de derde generatie aangediend.

Toenemende Vraag.
Sedert de jaren ´70 van de vorige eeuw is er echter veel veranderd. Zo is het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten verveelvoudigd en is de aandacht voor het behouden van de traditionele détails van gevels en gebouwen alleen maar toegenomen. Er is in Nederland echter maar een beperkt aantal specialisten op het gebied van gevelrestauratie werkzaam. Teneinde te kunnen beantwoorden aan de nog steeds toenemende vraag vanuit de markt, is Goedhart Voegwerken in 2005 samen gaan werken met Huysmans Voegwerken. Per 1 januari 2006 is deze samenwerking geformaliseerd. Sindsdien gaan wij samen verder als de besloten vennootschap Goedhart & Huysmans Gevelrestauratie BV. Door het bundelen van onze krachten, specialisaties en kwaliteiten verwachten wij aan een stuk schaalvergroting te kunnen doen, waardoor wij nog beter inzetbaar zullen zijn op grote, bijzondere en langdurige projecten. Vanzelfsprekend betekent zulks niet dat wij de particuliere markt laten voor wat die is: deze zullen wij met dezelfde aandacht, inzet en liefde voor détail blijven bedienen.

Opdrachtgevers.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren, de Rijksgebouwendienst, kerkbesturen, Gemeentewerken (van diverse gemeentes) en verschillende aannemers. Bijzonder nauw werken wij samen met:

  • Nico de Bont B.V.
  • Restauratiearchitectuur BBM.
  • Brabants Landschap

Wij zijn VCA* gecertificeerd.